CPU Intel Core i7-4770

3.412.000

  • Số lượng Cores:  4
  • Số lượng Threads:  8
  • CPU Speed (Tốc độ CPU):  3,40 GHz
  • Bộ nhớ đệm: 8M
  • TDP: 84 W